Welkom……

…… op de website van het Diaconaal Platform Katwijk.

Op 16 oktober 2014 is het Overlegorgaan ArmoedeBestrijding (OAB) officieel overgegaan in het Diaconaal Platform Katwijk (DPK).

In 2007 is het OAB in het leven geroepen als plek waar Diaconieën en diaconale organen elkaar konden ontmoeten. De plek waar ideeën, informatie en inzichten gedeeld konden worden.

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is de vraag gesteld of het OAB niet een plek kan zijn waar daadwerkelijk diaconale activiteiten ontwikkeld kunnen worden in plaats van een overlegorgaan te zijn.

In 2013 is door een aantal ambtsdragers vanuit de kerken een initiatief ontwikkeld om te komen tot het vormen van een platform voor diakenen. Dit heeft geresulteerd in het vormen van het DPK.

Vanuit de Christelijke overtuiging willen de kerken uit de gemeente Katwijk zich inzetten voor de inwoners in de gemeente Katwijk. Ondanks dat de overheid een sociaal vangnet biedt, is het bekend dat niet iedereen daardoor (voldoende) wordt opgevangen.

De website is nog in opbouw en in de komende periode wordt er nog veel informatie aan toegevoegd. U blijft dus van harte welkom!

U kunt ons ook volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.